ống inox, van cong, van cau

van cong, van cau, ống inox, van cong nghiep
van cong, van cau, ống inox,van cong nghiepvan cong, van cau, ống inox,van cong nghiepvan cong, van cau, ống inox,van cong nghiep

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  098.939.8300
  inox304tanthaibinh
  inox304tanthaibinh
nghiepvalves

Thống kê truy cập

Đang Online 1
Số lượt truy cập 861423

Liên kết Website

Google map

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cút thép hàn ; co thép hàn ; co hàn ; cút góc hàn

Cút thép hàn ; co thép hàn ; co hàn ; cút góc hàn

24/03/2012 20:16 PM

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

download

 

Carbon Steel Pipe Fitting--Elbow

Long Radius
ASME/ANSI B16.9

elbow

Nominal
Pipe
Size
inch
Dimensions ¡¡ Wall thickness: t Approx. Weight
Outside Diameter
at Bevel: D
Center to End: A/B
Center to center: 0
Back to Face: K
mm
Sch. No. t 45¡ã
kg
90¡ã
kg
180¡ã
kg
inch mm inch mm
1/2 0.840 21.3 A=38.1
B=15.7
O=76.2
K=47.8
Std/40
XS/80
0.109
0.147
2.77
3.73
0.04
0.05
0.08
1.10
0.16
0.20
3/4 1.05 26.7 A=38.1
B=19.1
O=76.2
K=50.8
Std/40
XS/80
0.113
0.154
2.87
3.91
0.04
0.05
0.08
0.10
0.16
0.20
1 1.315 33.4 A=38.1
B=22.4
O=76.2
K=55.6
Std/40
XS/80
160
0.133
0.179
0.250
3.38
4.55
6.35
0.08
0.10
0.13
0.15
0.19
0.25
0.30
0.38
0.50
11/4 1.660 42.2 A=47.8
B25.4
O=95.3
K=69.9
Std/40
XS/80
160
0.140
0.191
0.250
3.56
4.85
6.35
0.13
0.17
0.21
0.25
0.33
0.42
0.50
0.66
0.84
11/2 1.900 48.3 A=57.2
B=28.4
O=114.3
K=82.6
Std/40
XS/80
160
XXS
0.145
0.200
0.281
0.400
3.65
5.08
7.14
10.15
0.18
0.25
0.33
0.43
0.36
0.49
0.65
0.86
0.72
0.98
1.30
1.72
2 2.375 60.3 A=76.2
B=35.1
O=152.4
K=106.4
Std/40
XS/80
160
XXS
0.154
0.218
0.344
0.436
3.91
5.54
8.74
11.07
0.33
0.45
0.67
0.81
0.65
0.90
1.33
1.61
1.30
1.80
2.66
3.22
21/2 2.875 73.0 A=95.3
B=44.5
O=190.5
K=131.8
Std/40
XS/80
160
XXS
0.203
0.276
0.375
0.552
5.16
7.01
9.53
14.02
0.65
0.86
1.12
1.53
1.29
1.71
2.23
3.05
2.58
3.42
4.46
6.10
3 3.500 88.9 A=114.3
B=50.8
O=228.6
K=158.8
Std/40
XS/80
160
XXS
0.216
0.300
0.438
0.600
5.49
7.62
11.13
15.24
1.02
1.37
1.92
2.49
2.03
2.74
3.83
4.97
4.06
5.48
7.68
9.94
4 4.500 114.3 A=152.4
B=63.5
O=304.8
K=209.6
Std/40
XS/80
120
160
XXS
0.237
0.337
0.438
0.531
0.674
6.02
8.56
11.13
13.49
17.12
1.93
2.67
3.39
4.02
4.91
3.85
5.34
6.78
8.02
9.82
7.70
10.7
13.6
16.1
19.6
5 5.563 141.3 A=190.5
B=79.2
O=381.0
K=261.9
Std/40
XS/80
120
160
XXS
0.258
0.375
0.500
0.625
0.750
6.55
9.53
12.70
15.88
19.05
3.26
4.64
6.05
7.35
8.60
6.51
9.27
12.1
14.7
17.2
13.0
18.5
24.2
29.4
34.4
6 6.625 168.3 A=228.6
B=95.3
O=457.2
K=312.7
Std/40
XS/80
120
160
XXS
0.280
0.432
0.562
0.719
0.864
7.11
10.97
14.27
18.26
21.95
5.05
7.65
9.75
12.1
14.2
10.1
15.3
19.3
24.2
28.4
20.2
30.6
39.0
48.4
56.4
8 8.625 219.1 A=304.8
B=127.0
O=609.6
K=414.3
20
30
Std/40
60
XS/80
100
120
140
160
XXS
0.250
0.277
0.322
0.406
0.500
0.594
0.719
0.812
0.906
0.875
6.35
7.04
8.18
10.31
12.70
15.09
18.26
20.62
23.01
22.23
7.95
8.80
10.2
12.7
15.5
18.2
21.2
24.7
26.7
15.9
15.9
17.6
20.4
25.4
30.9
36.3
43.3
48.3
53.3
51.7
31.8
35.2
40.8
50.5
61.8
72.6
96.6
107
103
10 10.750 273.0 A=381.0
B=158.8
O=762.0
K=517.7
20
30
Std/40
XS/60
80
100
120
140/XXS
160
0.250
0.307
0.365
0.500
0.594
0.719
0.844
1.000
1.125
6.35
7.80
9.27
12.70
15.09
18.26
21.44
25.40
28.58
12.5
15.3
18.1
24.4
28.7
34.3
39.8
46.4
51.5
25.0
60.5
36.1
48.8
57.3
68.6
79.6
92.8
103
50.0
61.0
72.2
97.6
115
137
159
186
206
12 12.750 323.9 A=457.2
B=190.5
O=914.4
K=619.3
20
30
Std
40
XS
60
80
100
120/XXS
140
160
0.250
0.330
0.375
0.406
0.500
0.562
0.688
0.844
1.000
1.125
1.312
6.35
8.38
9.53
10.31
12.70
14.27
17.48
21.44
25.40
28.58
33.32
17.9
23.4
26.6
28.7
35.0
39.1
47.4
57.5
67.0
74.5
85.5
35.7
46.8
53.1
57.8
70.0
78.2
84.7
115.0
134.0
149.0
171.0
71.4
93.6
106.0
115.0
140.0
156.0
189.0
23.0
268.0
298.0
342.0
14 14.000 355.6 A=533.4
B=222.3
O=1033.8
K=711.2
10
20
Std/30
40
XS
60
80
100
120
140
160
0.250
0.312
0.375
0.438
0.500
0.594
0.750
0.938
1.094
1.250
1.406
6.35
7.92
9.53
11.13
12.70
15.09
19.05
23.83
27.79
31.785
35.71
22.9
28.5
34.1
39.6
45.0
53.0
66.0
81.5
94.0
106.0
118.0
45.8
56.9
68.1
79.2
90.0
106.0
132.0
163.0
188.0
212.0
236.0
91.6
114.0
136.0
158.0
180.0
212.0
264.0
326.0
376.0
424.0
472.0
16 16.000 406.4 A=609.6
B=254.0
O=1219.2
K=812.8
10
20
Std/30
XS/40
60
80
100
120
140
160
0.250
0.312
0.375
0.500
0.656
0.844
1.031
1.219
1.438
1.594
6.35
7.92
9.53
12.70
16.66
21.44
26.19
30.96
36.53
40.49
30.0
37.3
44.7
59.0
76.0
97.5
118.0
137.0
160.0
178.0
60.0
74.5
89.3
118.0
153.0
195.0
235.0
274.0
319.0
35.0
120.0
149.0
179.0
236.0
306.0
390.0
470.0
548.0
638.0
700.0
18 18.000 457.0 A=685.8
B=285.8
O=1371.6
K=914.4
10
20
30
Std
XS
40
60
80
100
120
140
160
0.250
0.312
0.438
0.375
0.500
0.562
0.720
0.938
1.156
1.375
1.562
1.781
6.35
7.62
11.13
9.53
12.70
14.27
19.05
23.83
29.36
34.93
39.67
45.24
38.1
47.3
66.0
56.5
75.0
84.0
111.0
137.0
167.0
196.0
220.0
246.0
76.1
94.5
132.0
113.0
150.0
168.0
222.0
274.0
334.0
392.0
440.0
492.0
152
189
264
226
300
336
444
548
668
}784
880
984
20 20.000 508.0 A=762.0
B=317.5
O=1524.0
K=1016.0
10
Std/20
XS/30
40
60
80
100
120
140
160
0.250
0.375
0.500
0.594
0.812
1.031
1.284
1.500
1.750
1.969
6.35
9.53
12.70
15.09
20.62
26.19
32.54
38.10
44.45
50.01
47.0
70.0
93.0
110.0
149.0
186.0
229.0
264.0
305.0
338.0
94.0
140.0
186.0
219.0
297.0
372.0
547.0
528.0
609.0
676.0
188
280
372
438
594
744
914
1056
1218
1352
22 22.000 559.0 A=838.2
B=342.9
O=1676.4
K=1117.6
10
Std/20
XS/30
60
80
100
120
140
160
0.250
0.375
0.500
0.875
1.125
1.375
1.625
1.875
2.125
6.35
9.53
12.70
22.23
28.58
34.93
41.28
47.63
53.98
57.0
85.0
113.0
194.0
246.0
297.0
347.0
395.0
443.0
114.0
170.0
225.0
387.0
492.0
594.0
694.0
790.0
885.0
228
340
450
774
980
1188
1388
1580
1770
24 24.000 610.0 A=914.4
B=381.0
O=1828.8
K=1219.2
10
Std/20
XS
30
40
60
80
100
120
140
160
0.250
0.375
0.500
0.561
0.688
0.969
1.219
1.531
1.812
2.062
2.344
6.35
9.53
12.7
14.27
17.48
24.61
30.96
38.89
46.02
52.37
59.54
68
101
135
151
183
255
317
393
460
515
580
136
202
268
301
366
510
634
486
919
1033
1160
272
404
538
602
732
1020
1268
1572
1838
2060
2320
26 26.000 660.0 A=990.6
B=406.4
10
Std
XS/20
0.312
0.375
0.500
7.92
9.53
12.70
99
119
158
198
238
316
 
28 28.00 711.0 A=1066.8
B=438.2
O=
K=
10
Std
XS/20
30
0.312
0.375
0.500
0.625
7.92
9.53
12.70
15.88
115
138
184
228
230
276
367
456
 
30 30.000 762.0 A=1143.0
B=469.9
10
Std
XS/20
30
0.312
0.375
0.500
0.625
7.92
9.53
12.70
15.88
132
159
211
262
264
618
421
524
 
32 32.000 813.0 A=1219.2
B=501.7
10
Std
XS/20
30
40
0.312
0.375
0.500
0.625
0.688
7.92
9.53
12.70
15.88
17.48
151
181
240
299
328
301
362
480
597
656
 
34 34.000 864.0 A=11295.4
B=533.4
10
Std
XS/20
30
40
0.312
0.375
0.500
0.625
0.688
7.92
9.53
12.70
15.88
17.48
170
204
271
338
371
340
408
542
675
742
 
36 36.000 914.0 A=1371.6
B=56.2
10
Std
XS/20
30
40
0.312
0.375
0.500
0.625
0.750
7.92
9.53
12.70
15.88
19.08
191
229
304
379
453
381
458
608
758
906
                          
 
 
                                 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÁI BÌNH
                             1351 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG – P  HOÀNG LIỆT – Q HOÀNG MAI –HÀ NỘI
                  _________________________________________________________________           

 

 

 

 

Xem thêm : van cau, van cau ari, van cong, van cong bich, van cong bang dong, van cong nghiep, ống inox

Video

 

Sản phẩm mới

van nhật bản , van ktiz nhật bản

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Catolog fittings stainless

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảng Tiêu chuẩn Thép , Ống và thép hình

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

van phao inox, van ngắt phao inox, van quả phao inox

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Pillar fire hydrant

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van cau gang nối bích

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van phai , van dao inox

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van cau gang nồi bích

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van cong bằng đồng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Côn thu thép hàn ; Côn thóp thép hàn ; Côn hàn

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Tê thép hàn ; Tê thép chia ; Tê rẽ nhánh thép

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Cút thép hàn ; co thép hàn ; co hàn ; cút góc hàn

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

LAP- JOINT INOX hàn ; 304; 316,khop noi ong

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Đầu bịt hàn INOX ; Đầu chổm INOX ; 304 ; 316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Côn hàn INOX ; Côn thu hàn INOX ; 304;316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Tê hàn INOX ; Tê đúc hàn INOX ; 304 ; 316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Khớp nối ren cao su ; co giãn cao su kiểu ren

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Ống thép hàn xoán ; ống thép ; ống thép đen

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Ống inox, ống chịu ăn mòn

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bi bích đóng mở bằng khí nén

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van điện từ lắp ren inox ; CF8 ;CF8M ;304 ; 316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bướm đóng mở điện ; van bướm điện

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Vòng kẹp vi sinh nôí nhanh Inox

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bướm 2 đầu hàn ;Van bướm vi sinh INOX ;316;304

Liên hệ

Tình trạng: Hết hàng

Tank nóng lạnh

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Tank đa dụng inox

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Tank lên men cao tốc

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Tank tách khí

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Tank phản ứng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Dây truyền xử lý nước uống

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Máy thanh trùng kiểu cuộn

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Máy thanh trùng phun liên tục

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Nồi hơi thanh trùng tự động

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Nồi hơi thanh trùng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Máy thanht trùng áp cao, nhiệt độ cao

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Máy thanh trùng UHT dạng ống

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Dây truyền xử lý nước

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Lắp mạng fpt Dây truyền thổi ( đúc ) bình HCB

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Thiết bị đóng chai

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Kính thăm bích INOX ;T/C JIS10K ;CF8;CF8M ; 304; 316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Kính thăm lắp ren INOX ;CF8; CF8M ; 304;316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van 1 chiều ren INOX ; CF8 ; CF8M ; 316; 304

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bi ren 3 PC INOX ;316;304

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bi hàn 3 PC INOX ; 316; 304

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bi ren 2PC INOX ;304 ; 316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bi ren 1PC ;304 ; 316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bi bích INOX T/C ANSI 150 LB ; CF8; CF8M ;304;316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bi bích INOX T/C DIN -PN 16 ; CF8; CF8M ;304; 316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bi bích INOX T/C JIS 10K ;CF8; CF8M , 304, 316

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van cầu bích INOX tiêu chuẩn ANSI 150LB

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van cầu bích INOX tiêu chuẩn JIS 20K

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van hơi bích tiêu chuẩn DIN ;Vật liệu CF8;CF8M

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bướm nhựa ; van bướm bằng nhựa

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van màng lót nhựa ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van hơi bích kiểu Bellow, van cầu tiêu chuẩn DIN

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van hơi bích thép tiêu chuẩn DIN

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Rọ bơm inox, chõ bơm inox, rọ hút bơm inox bích

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van góc bích tiêu chuẩn DIN

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van góc bích gang tiêu chuẩn JIS 10K

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van côn bích, van gương hình côn bích

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van côn bích tiêu chuẩn ANSI, van cờ bích

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bướm tay gạt

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van ngưng phao bích,van tách nước ngưng phao bích

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van dao bích ( Van bột giấy)

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van cứu hỏa

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van bi bích,van bi gạt bích T/C JIS 10K

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van cầu bích gang tiêu chuẩn JIS 10K

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van cổng bích kiểu ty chìm tiêu chuẩn JIS 10K

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Van cửa bích kiểu ty chìm tiêu chuẩn DIN

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Khớp nối nhanh inox

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Dây truyền thổi ( đúc ) bình HCB

6,000,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Nồi hơi thanh trùng tự động

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Tank phản ứng

180,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng